Frontlinjearbejdet i leveringen af aktiv beskæftigelsespolitik — hvordan faglige, organisatoriske og styringsmæssige kontekster påvirker dette

  • Dorte Caswell
  • Flemming Larsen
  • Dorte Caswell
  • Flemming Larsen

Resumé

Når det handler om frontmedarbejdernes betydning for beskæftigelsespolitikken, er der flere konkurrerende perspektiver, hvor frontmedarbejderne både kan ses som 'agenter' eller 'forstyrrende' elementer for politikrealisering, 'medierende' i forhold til at sammenkoble politik og konkret problemløsning og endelige som 'politiske aktører' i forhold til at ændre politik ved hjælp af nye måder at styre de serviceleverende organisationer og deres frontmedarbejdere på. Argumentet i denne artikel er, at disse perspektiver må ses i sammenhæng, hvorfor frontlinjearbejdet må fortolkes i sammenhæng med både faglige, organisatoriske, styringsmæssige og politiske kontekster. Ved at analysere udviklingen og den aktuelle situation i frontlinjearbejdet på beskæftigelsesområdet (set i forhold til skiftet modet mere 'aktivt' velfærdsregime) vises, hvordan frontlinjearbejdet i leveringen af en aktiv beskæftigelsespolitik må forstås og fortolkes gennem flere typer af kontekster.
Publiceret
2015-03-01
Citation/Eksport
Caswell, D., Larsen, F., Caswell, D., & Larsen, F. (2015). Frontlinjearbejdet i leveringen af aktiv beskæftigelsespolitik — hvordan faglige, organisatoriske og styringsmæssige kontekster påvirker dette. Tidsskrift for Arbejdsliv, 17(1), 9-27. https://doi.org/10.7146/tfa.v17i1.108983