Arbeidslivsregimer i Danmark og Norge — går de hver sin vei?

Forfattere

  • Paul Gooderham
  • Steen E. Navrbjerg
  • Karen M. Olsen
  • Christina Roe Steen

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v13i3.108890

Resumé

Generelt vurderes det norske og det danske arbeidslivregimet som bortimot identiske: Begge er koordinerte markedsøkonomier der arbeidsmarkedet i stor grad reguleres gjennom partsavtaler. Men spørsmålet er om de to regimene er i ferd med å gå i ulike retninger, og i så fall i hvilken grad dette er en følge av utviklingen av flexicurity i dansk arbeidsliv. Med utgangspunkt i analyser av de norske og danske institusjoner og av multinasjonale selskapers tilgang til de to arbeidsmarkedsmodellers institusjoner (særlig fagforeninger og samarbeidssystemer) belyses forskjeller mellom den danske og den norske arbeidsmarkedsmodellen. Ny-institusjonell teori, herunder Varieties of Capitalism, brukes som teoretisk utgangspunkt.

Downloads

Publiceret

2011-09-01

Citation/Eksport

Gooderham, P., Navrbjerg, S. E., Olsen, K. M., & Steen, C. R. (2011). Arbeidslivsregimer i Danmark og Norge — går de hver sin vei?. Tidsskrift for Arbejdsliv, 13(3), 30–44. https://doi.org/10.7146/tfa.v13i3.108890