Det svære, nye lederskab

Forfattere

  • Ole Fogh Kirkeby

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v10i1.108657

Resumé

S iden år 2000 er der sket meget på det dan ske arbejdsmarked. For det første nærmer vi os fuld beskæftigelse, og dermed afspejles det epokegørende i kapitalismens tohundredeårige historie, at efterspørgslen på arbejdskraft overgår udbuddet for de fl este fags og professioners vedkommende. For det andet stiger den forholdsmæssige andel af immaterielt arbejde på det manuelles bekostning, den meget brede, og upræcise, betegnelse 'vidensarbejde' er uden tvivl i stærk vækst, dels fordi R&D (Research and devel opment) ikke længere kun foregår i separate afdelinger i virksomhederne, men bliver en del af arbejdets sociale karakter; dels fordi arbejdsfunktionernes kommunikative sider får større og større indfl ydelse og dermed det eksperimenterende, improviserende, forklarende og formidlende moment. IT-mediet opfordrer per se til denne udvikling, da informationsbehandling er en kommunikativ aktivitet, der forudsætter en mere uformel relation til viden.

Downloads

Publiceret

2008-03-01

Citation/Eksport

Kirkeby, O. F. (2008). Det svære, nye lederskab. Tidsskrift for Arbejdsliv, 10(1), 089–095. https://doi.org/10.7146/tfa.v10i1.108657