Maskulinitet og emotionelt kantarbejde

dørmænds regulering af vold i den danske nattelivsøkonomi

  • Thomas Friis Søgaard

Resumé

Vestlige storbyer har siden 1970’erne oplevet en massiv vækst i den alkoholbaserede fest- og nattelivsøkonomi. Transformationen af den indre storbys nat til en fest- og forbrugszone har afstedkommet voksende problemer med uorden, vold og kriminalitet. Barer og natklubber ansætter derfor ofte dørmænd til at ekskludere urolige personer, der anses som en trussel mod beværtningernes generering af økonomisk profit. Set i lyset af at dørmænd, i deres forsøg på at regulere nattelivets urolige kroppe, ofte selv er udsat for vold og trusler, trækker denne artikel på nyere maskulinitetsforskning og Lyngs teori om ’kantarbejde’ til at belyse, hvad der får mænd til at give sig i kast med dette risikofyldte og emotionelt udfordrende arbejde. Artiklen giver ydermere et indblik i, hvordan (dør)mænds maskulinitetskonstruktioner og forsøg på at håndtere voldsrelaterede risici og frygt er centrale elementer i skabelsen af profit i den kapitalistiske nattelivsøkonomi.
Publiceret
2018-06-01
Citation/Eksport
Søgaard, T. (2018). Maskulinitet og emotionelt kantarbejde. Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(2), 10-24. https://doi.org/10.7146/tfa.v20i2.108183