Danska på svenskt språkbad i Finland – 15-åringar läser på ett grannspråk

Forfattere

  • Eeva-Liisa Nyqvist

DOI:

https://doi.org/10.7146/spr.v28i74.133039

Referencer

Bergroth, M. (2015). Kotimaisten kielten kielikylpy. Vasa: Vaasan yliopisto.

Bergroth, M. & Björklund, S. (2013). Kielikylpyohjelman tutkimustuloksia Suomessa. I: Tainio, L. & Harju-Luukkainen, H. (red.), Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi/Tvåspråkig skola – ett flerspråkigt Finland i framtiden (s. 91-114). Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Börestam, U. (2011). Språkbytare och språktänjare. Nordisk språkgemenskap ur andraspråksperspektiv. Sprog i Norden, 2011, 83-108.

Delsing, L.-O. & Lundin Åkesson, K. (2005). Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. København: Nordiska ministerrådet.

Frinsel, F., Kingma, A., Gooskens, C. & Swarte, F. (2015). Predicting the asymmetric intelligibility between spoken Danish and Swedish using conditional entropy. Tijdschrift voor Skandinavistiek, 34 (2), 120-138.

Gooskens, C. (2006). Hvad forstår unge svenskere og nordmænd bedst – engelsk eller dansk? Tidsskrift for sprogforskning, 4 (1-2), 221-244.

Gooskens, C. (2019). Receptive multilingualism. I: Montanari, S. & Quay, S. (red.), Multidisciplinary perspectives on multilingualism: The fundamentals (s. 149-174). Berlin: De Gruyter Mouton.

Gooskens, C. & Swarte, F. (2017). Linguistic and extra-linguistic predictors of mutual intelligibility between Germanic languages. Nordic Journal of Linguistics, 40 (2), 123-147.

Grünbaum, C. & Reuter, M. (2013). Att förstå varandra i Norden – språkråd för nordbor i nordiskt samarbete (4. udg.). København: Nordiska ministerrådet.

Henriksen, T. (2018). Norden i skolen. Lokaliseret d. 18. september 2020 på nordeniskolen.org/da/aktivitetsforslag/trafiklysmetoden.

Juurakko-Paavola, T. & Takala, S. (2013). Ylioppilastutkinnon kielikokeiden tulosten sijoittaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden taitotasoille. Helsingfors: Studentexamensnämnden.

Nordiska ministerrådet (2021). Onko pohjoismaista kieliyhteyttä olemassa? København: Nordiska ministerrådet.

Steffensen, T. (2016). Nabosprog i danskundervisningen – en undersøgelse af kommunikation og pædagogisk praksis i et netbaseret skoleprojekt. Ph.d.-forhandlig. Roskilde: Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet.

Utbildningsstyrelsen (2014a). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsen (2014b). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Publiceret

2022-07-06

Citation/Eksport

Nyqvist, E.-L. (2022). Danska på svenskt språkbad i Finland – 15-åringar läser på ett grannspråk. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 28(74). https://doi.org/10.7146/spr.v28i74.133039

Nummer

Sektion

Artikler