Gymnasieelevers motivation i spanskfaget

Forfattere

  • Dina Omar

DOI:

https://doi.org/10.7146/spr.v28i74.133012

Referencer

Dörnyei, Z. (2020). Innovations and challenges in language learning motivation. London: Routledge.

Dörnyei, Z. & Ushioda, E. (2009). Motivation, language identity, and the L2 self. Bristol: Multilingual Matters.

Gregersen, A.S. (2019). Indledning. I: Sprogfag i forandring. Bd. 1 (3. udg., s. 15-22). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Holmen, A. (2015). Sproglig diversitet blandt eleverne i grundskolen – fra problem til potentiale. I: Byram, M. m.fl. (red.), Sprogfag i forandring (2. udg., s. 23-54). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Slåttvik, A.B. (2018). Flersprogede elever i fremmedsprogsundervisningen – en nødvendig opmærksomhed på tredjesprogstilegnelse. Sproglæren, 2, 17-20.

Publiceret

2022-07-06

Citation/Eksport

Omar, D. (2022). Gymnasieelevers motivation i spanskfaget. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 28(74). https://doi.org/10.7146/spr.v28i74.133012

Nummer

Sektion

Artikler