Brobygning mellem videregående uddannelse og erhvervsliv i tysk og fransk – en behovsanalyse

Forfattere

  • Irene Simonsen
  • Lene Dreisig Sørensen
  • Lise Lotte Weilgaard Christensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/spr.v27i73.132182

Referencer

Bjerril, S. (2020). Det helt store overblik: Sådan står det til med sprogene i uddannelsessystemet. Folkeskolen.dk, 10. november. Lokaliseret d. 1. juli 2021 på kurzelinks.de/8z4x.

Bojsen, H. (red.) (2018). Hvis du ikke kan sproget… Roskilde: Roskilde Universitets Forlag.

Hellekjær, G.O. (2010). Fokus på språk 25. Språkmakt og avmakt: Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen. Halden: Universitetet i Oslo/Fremmedspråksenteret. Lokaliseret d. 1. juli 2021 på https://kurzelinks.de/lfyr.

Kirilova, M. & Lønsmann, D. (2020). Dansk – nøglen til arbejde? Ideologier om sprogbrug og sproglæring i to arbejdskontekster i Danmark. Nordand – Nordisk

tidsskrift for andrespråksforskning, 15(1), 37-57. doi.org/10.18261/issn.2535-3381-2020-01-03.

Kulturfokus.de (2021). Seminar om livslang læring af nabosprogene – Region Sønderjylland-Schleswig DK. Kulturregion SønderjyllandSchleswig. Lokaliseret d. 1. juli

på: https://www.kulturfokus.de/dk/blog/2021/05/18/seminar-om-livslang-laering-af-nabosprogene/.

NCFF (Det Nationale Center for Fremmedsprog) (2021). Overgange og brobygning i fremmedsprogsfagene – en vifte af muligheder. Vidensnotat. Aarhus/København: Det Nationale Center for Fremmedsprog. Lokaliseret d. 1. juli 2021 på kurzelinks.de/ccxl.

Regeringen (2017). Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. København: Undervisnings- og Uddannelsesog Forskningsministeriet.

Rehbein, J. (1995). International sales talk. I: Ehlich, K. & Wagner, J. (red.), The discourse of business negotiation (s. 67-102). Berlin: De Gruyter.

Simonsen, I., Dreisig Sørensen, L. & Christensen, L.W. (2020). Fremmedsprog i og til et arbejdsliv. NCFF-støttet projekt. Kolding: Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet. Lokaliseret d. 1. juli 2021 på kurzelinks.de/aucc.

Vandermeeren, S. (2016). Dänisch oder Deutsch? Die Ergebnisse einer Fragebogenaktion unter norddeutschen und dänischen Manager_innen zum Sprachgebrauch und -bedarf ihrer Unternehmen. Linguistik Online, 79(5). doi: http://dJ.doi.org/10.13092/lo.79.3347.

Verstraete-Hansen, L. & Kanareva-Dimitrovska, A. (2020). Rapport. Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv. En behovsanalyse i faget fransk. Aarhus/København: Det Nationale Center for Fremmedsprog. Lokaliseret d. 1. juli 2021 på kurzelinks.de/mpij.

Downloads

Publiceret

2021-12-01

Citation/Eksport

Simonsen, I., Sørensen, L. D., & Christensen, L. L. W. (2021). Brobygning mellem videregående uddannelse og erhvervsliv i tysk og fransk – en behovsanalyse. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 27(73). https://doi.org/10.7146/spr.v27i73.132182

Nummer

Sektion

Artikler