New Developments in Analytical Philosophy of Education

2016-06-09

Studier i pædagogisk filosofi præsenterer hermed manchetten til årgang 6, nummer 2, der har titlen New Developments in Analytical Philosophy.
Gæsteredaktører: Bo Allesøe Christensen (Aarhus Universitet - boac@edu.au.dk) og Oliver Kauffmann (Aarhus Universitet - olka@edu.au.dk).