No. 71 (2015): Sociale bevægelser og politisk protest

					View No. 71 (2015): Sociale bevægelser og politisk protest

Slagmark har på baggrund af en afgørelse fra Nævnet for Videnskabelig Uredelighed tilbagetrukket Flemming Mikkelsens artikel “Politiske protester, sociale bevægelser og demokrati i Danmark”, der tidligere indgik i Slagmark #71. 

Sociale bevægelser har forandret verden. De har siden det sene 18. århundrede været afgørende aktører i at skabe social og politisk udvikling. De har væltet monarker, vundet uafhængighed fra koloniale magthavere, grundlagt republikker, kæmpet for demokratisering af disse republikker og kæmpet for borgerrettigheder og medborgerskab til forskellige grupper såsom slaver, kvinder, arbejdere og etniske og seksuelle minoriteter. Med udgivelsen af SLAGMARK #71: Sociale bevægelser og politisk protest sætter vi teoretisk og empirisk fokus på de sociale bevægelser og protestformers bidrag til social, kulturel,økonomisk og samfundsmæssig forandring. Sociale bevægelser og politisk protest er en central del af human- og samfundsvidenskabernes analyse og forståelse af kulturelle og samfundsmæssige transformationsprocesser. Samtidig har de sociale bevægelser selv produceret ikke bare social forandring nedefra, men også ny (mod-)viden nedefra. Nummeret rummer en række artikler der for forskellig vis udforsker sociale bevægelsers og protesters taktikker, historier, kulturer og teorier. Derudover indeholder nummeret et ikke hidtil publiceret interview med Chantal Mouffe.

Published: 2015-06-01

Tema

Slagmark Debat