Meddelelser

Nyeste nummer

Nr. 73 (2016): Resiliens

I løbet af de seneste årtier har begrebet resiliens været i hastig fremmarch. Det har bredt sig fra en relativt snæver akademisk sprogbrug til at blive anvendt i langt bredere psykologiske, sociale, økonomiske og politiske problemstillinger. Ligeledes har begrebet bredt sig fra det videnskabelige samfund ud i offentligheden - lige fra lokale, nationale og indernationale regeringsinitiativer til sociale bevægelser og græsrodsorganisationer.
Dette nummer af SLAGMARK rummer en række aritkler, der på forskellig vis analyserer begrebet resiliens - både i forhold til dets idéhistorie, dets praktiske brug, dets fortalere og ikke mindst dets kritikere. Fra spørgsmålet om det enkelte individs psyke og etiske handlingsrum til sociale strukturer, regeringsstrategier, økologi, katastrofepolitik og sociale bevægelser giver nummeret således en bred introduktion og diskussion af resiliens.
Nummeret indeholder og et intermezzo om nyere politiske bevægelser i USA, en række anmeldelser samt sektionen Slagmark Debat, der i dette nummer bringer "SLAGMARKs alternative udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik" i forbindelse med Peter Taksøe-Jensens udredning offentliggjort den 2. maj 2016.

Publiceret: 2016-05-01

Anmeldelser

Se alle numre

Slagmark er Danmarks førende forskningstidsskrift for idéhistorie. Tidsskriftets mål er at formidle ny, oplysende og original forskning inden for alle grene af idéhistorien geografisk, kronologisk og metodisk til en bredere offentlighed.

Tidsskriftet Slagmark har eksisteret siden 1983. Det opstod i miljøet omkring Afdeling for Idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor det stadig har hjemme. Slagmark dækker hovedområderne indenfor den vestlige idéhistorie: Den filosofiske tænknings historie, de æstetiske ideers historie, de politiske, økonomiske og sociale ideers historie samt naturvidenskabernes idéhistorie.