About the Journal

Fokus og område

Tidsskriftet Slagmark har eksisteret siden 1983 og er Danmarks eneste tidsskrift for idéhistorie. Slagmark opstod i studie- og forskningsmiljøet omkring idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor tidsskriftet fagligt set stadig har hjemme, selvom det er uafhængigt af institutionelle interesser. I dag udgives tidsskriftet af Forlaget Slagmark, der løbende også udgiver monografier, antologier, kildesamlinger og oversættelser. Ud over at være vejviser til vigtige idéhistoriske kilder og værker, så giver forlaget rum for mere omfattende refleksioner over de vigtigste aktuelle debatemner, end de enkelte tidsskriftsnumre tillader.

Selvom mange af Slagmarks tidskriftsnumre handler om vestlig idéhistorie, så er redaktion optaget af ideers, artefakters og menneskers grænseoverskridende egenskaber. Vi er lige så interesserede i at forklare politiske og kulturelle nybrud som i at kaste nyt lys over idehistoriske klassikere. Vi vælger temaer til hvert nummer ud fra vores faglige og intellektuelle nysgerrighed og søger at understøtte artikelforfatternes forsøg på at levere modige og veldokumenterede fortolkninger af tekster, ideer, fænomener og begivenheder. Igennem tiden har Slagmark derfor både aktualiseret gamle tanker og introduceret nye intellektuelle strømninger for et dansk publikum.

I hvert nummer ligger hovedvægten på temaartikler af førende forskere fra ind- og udland. Mange numre indeholder desuden et Intermezzo med artikler uden for tema. Hvert nummer indeholder til slut en fyldig anmeldelsessektion. Tidsskriftet henvender sig til idéhistorikere, filosoffer, kulturhistorikere, sociologer, politologer, litterater og andre, der er interesserede i at tænke med historie.

Peer review-proces

Slagmarks artikler gennemgår peer review og er registreret på Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister. Redaktionen modtager og vurderer alle artikler på lige fod uanset forfatterens institutionelle eller uddannelsesmæssige baggrund. Alle artikler skal leve op til de gældende videnskabelige standarder om originalitet og brug af materiale og referencer.

For at komme i betragtning til peer review og eventuel publicering skal artiklen:

  • repræsentere dit eget originale arbejde, dvs. den må ikke duplikere andet tidligere publiceret arbejde (dansk eller internationalt), inkl. dine egne tidligere publikationer
  • ikke have været bragt eller være under vurdering andetsteds
  • ikke bringes andre steder uden eksplicit tilladelse fra Slagmark – såfremt den bliver trykt i Slagmark

Slagmark benytter sig af enkelt, blindt peer review i overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer på området. Peer review-rapporten vil være vejledende for enhver publicering, mens endelige redaktionelle afgørelser og beslutningen om publicering tages af Slagmarks redaktion. Hvis et artikelforslag ikke lever op til almindelige videnskabelige standarder og genrer, kan redaktionen afvise at lade artiklen gå videre i peer review.

Forsinket Open Access

Dette tidsskrifts indhold vil være tilgængeligt i et Open Access-format 30 måneder efter publiceringen af et nummer.

Bidragyder

  • Aarhus Universitets Forskningsfond
  • Kulturministeriets bevillinger til almenkulturelle tidsskrifter
  • Forskningsprogrammet tilknyttet Afdeling for Filosofi og Idehistorie
  • Lademanns Fond
  • Forskningsprojektet Reading Slavery