Sociale læreprocesser i den pædagogiske praksis – LæseLeg: Et konkret svar på Ny Nordisk Skole?

Forfattere

  • Line Engel Clasen Aalborg Universitet
  • Kristine Jensen de López Aalborg Universitet

Nøgleord:

Ny Nordisk Skole, Sociale læreprocesser, Pædagogisk praksis

Resumé

I august 2012 lancerede Ministeriet for Børn og Undervisning det tværdisciplinære forandringsprojekt Ny Nordisk Skole. Hovedformålet med dette nye politiske initiativ er at styrke fagligheden blandt pædagoger og andre professionelle omkring barnet gennem brugen af systematiske og metodisk velunderbyggede tilgange. Et af projektets mål er ydermere, at pædagoger tager del i en fælles og personlig udvikling af deres professionalisme. Nærværende artikel er et kvalitativt studie, hvor i alt 18 børnehavepædagoger deltog i to runder af individuelle, semistrukturerede interviews henholdsvis før og efter implementeringen af et nyt dansk ‘early literacy program’ ved navn LæseLeg. Studiet sammenligner den nuværende pædagogiske praksis i danske børnehaver med nogle af de dogmer, der fremsættes i Ny Nordisk Skole. Studiets forskningsspørgsmål var: 1) Hvordan så pædagogernes daglige højtlæsningspraksis ud? 2) Skete der forandringer i pædagogernes praksis og refleksioner omkring højtlæsning, efter at de havde deltaget i implementeringen af det nye førskoleprogram? 3) Opstod disse forandringer i kraft af sociale læreprocesser? Studiets resultater identificerede fire temaer, som belyser forskningsspørgsmålene, temaerne var: 1) højtlæsningens status og funktion, 2) en ny tilgang til højtlæsning, 3) ejerskab – over LæseLeg som et pædagogfagligt værktøj, og 4) refleksion over egen pædagogfaglighed. De danske pædagoger udtrykte en klar motivation, villighed og formåen til at udvikle deres pædagogiske praksis omkring højtlæsning. Det var tydeligt, at disse forandringer fandt sted i en social læringskontekst mellem pædagogen, børnene og udbredelsen af det specifikke førskoleprogram. Pædagogerne gav udtryk for personlige refleksioner omkring professionalisme specielt i forbindelse med forslaget om, at ikke-professionelle kunne bruge programmet.

Forfatterbiografier

Line Engel Clasen, Aalborg Universitet

Line Engel Clasen, cand.psych., ph.d.-stipendiat, Cognitive Psychology Unit, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Kristine Jensen de López, Aalborg Universitet

Kristine Jensen de López, cand.psych., professor i udviklingspsykologi, daglig leder af Børnesprogklinikken og Cognitive Psychology Unit, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Downloads

Publiceret

2013-06-01

Citation/Eksport

Clasen, L. E., & Jensen de López, K. (2013). Sociale læreprocesser i den pædagogiske praksis – LæseLeg: Et konkret svar på Ny Nordisk Skole?. Psyke & Logos, 34(1), 21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8845