BUDDHISTISK MEDITATION I VESTLIG PSYKOTERAPI

Forfattere

  • Louise Fransgaard Socialmedicinsk Enhed, Aalborg

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v32i1.8790

Nøgleord:

Mindfulness, Meditation, Vestlig psykoterapi

Resumé

Artiklen præsenterer indledningsvis det buddhistiske funda­ment bag de senere års terapeutiske anvendelse af mindful­nessmeditation og -filosofi i vesten. Med to forskellige mind­fulnessbaserede terapitilgange som eksempel på den såkaldte tredje bølge inden for adfærdsterapitraditionen diskuteres efterfølgende fordele, ulemper og mulige problemstillinger ved integrationen af østlig filosofi i en vestlig sekulariseret kon­tekst. Således problematiseres bl.a. en i vesten tilsyneladende negligering af den oprindelige buddhistiske forståelse af mind­fulness som uløseligt forankret i og forbundet med kultivering af en særegen etisk levevis og med en kollektivistisk forståelse af sindet som ubestandigt og interdependent. Ligeledes anføres det, at en negativ konsekvens af mindfulnessterapi kan være, at individet gøres ansvarligt for systemets/samfundets fejl og mangler med fokuseringen på at opøve en mere ideel måde at opfatte og forholde sig til fx ydre belastninger på.

Forfatterbiografi

Louise Fransgaard, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg

Louise Fransgaard, cand.psych. Klinisk psykolog ved Socialmedicinsk Enhed, Aalborg

Downloads

Publiceret

2011-07-31

Citation/Eksport

Fransgaard, L. (2011). BUDDHISTISK MEDITATION I VESTLIG PSYKOTERAPI. Psyke & Logos, 32(1), 19. https://doi.org/10.7146/pl.v32i1.8790