Den skabende proces i lyset af Søren Ulrik Thomsens poetik

Forfattere

  • Jan Stokbro

Nøgleord:

Kunst, Psykologi, Den kreative proces

Resumé

Artiklen handler om den kreative proces og rejser spørgsmålet om, på hvilke måder den kreative proces kan være en personligt krævende proces. Den danske digter Søren Ulrik Thomsens beskrivelser af den kreative proces er valgt som vidnesbyrd for processen som levet begivenhed. Igennem en undersøgende eksistentiel-fænomenologisk tilgang læses poetikkerne Mit lys brænder (1985) og En dans på gloser (1996). Den kreative proces præsenteres faseinddelt, hvilket som analytisk abstraktion tillader en kronologisk fremstilling af processens dynamik. Eksistentielpsykologisk tænkning og særligt Rollo Mays indsigter om den kreative proces danner forståelsesrammens klangbund. Det konkluderes, at den kreative proces fordrer et stort personligt engagement, hvor personen passioneret er investeret i den givne problemstilling. Det kræver et stort mod under frihedens fordring at overskride sine nuværende grænser og holde fast i sig selv som orienteringspunkt i en uforudsigelig og periodisk angstopstemmende og ganske psykisk belastende proces. Det er samtidig en særdeles berigende proces, hvor den enkelte ansvarsfuldt griber meningssøgende ind i verden, hvormed processen er revitaliserende og berigende for den enkelte som et omsorgsfuldt og skabende livsudtryk.

Forfatterbiografi

Jan Stokbro

Downloads

Publiceret

2012-12-31

Citation/Eksport

Stokbro, J. (2012). Den skabende proces i lyset af Søren Ulrik Thomsens poetik. Psyke & Logos, 33(2), 24. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8741