TENK AT JEG KAN FÅ RI! HESTEASSISTERTE AKTIVITETER FOR UNGDOM OG VOKSNE MED RUSRELATERTE PROBLEMER

Forfattere

  • Tobba Therkildsen Sudmann
  • Rita Agdal

Nøgleord:

grønn omsorg, recovery, rusbehandling

Resumé

I 1artikkelen diskuteres på hvilke måter deltakelse i hesteassisterte
aktiviteter (HAA) kan bidra til økt deltakelse på andre
arenaer som familie, fritid, skole eller arbeid. Det empiriske
materiale er fra et avsluttet HAA-prosjekt for ungdom med
rusproblemer og pågående HAA-prosjekt til voksne i aktiv rus.
Reanalysene av det tidligere materialet brukes for å utfordre
kunnskapsstatus på feltet og det nye materialet.
Ungdommene deltok via velferdsetatens kvalifiseringsprogrammer
mot skole/arbeid. De voksne er selvrekruttert til aktiviteten.
HAA fører til nye selvpresentasjoner og gode kroppslige
erfaringer. Deltakerne får tilgang til flere sosiale arenaer ved å
bruke ferdigheter fra HAA. De forventer at HAA-ansvarlige har
en legitimt autorativ posisjon, og hestene tillegges mytiske
egenskaper. HAA-arenaene har aktuelle og potensielle muligheter
for opplevelse av fellesskap, og til å stimulere deltakelse og endringsprosesser.
Artikkelen diskuterer om det er hestene, aktivitetene,
felleskapene, hestemyter, fysisk aktivitet eller kontakt med
natur som har størst forklaringskraft – hver for seg eller i kombinasjoner.
Forslag til videre forskning fremmes.

Downloads

Publiceret

2015-10-14

Citation/Eksport

Sudmann, T. T., & Agdal, R. (2015). TENK AT JEG KAN FÅ RI! HESTEASSISTERTE AKTIVITETER FOR UNGDOM OG VOKSNE MED RUSRELATERTE PROBLEMER. Psyke & Logos, 35(2), 16 sider. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22362