Hvilke forestillinger har børn med sproglige vanskeligheder om deres sproglige færdigheder?

Forfattere

  • Annette Esbensen

Nøgleord:

DLD, Developmental Language Disorder, børnetegninger, narrativer, sproglige vanskeligheder

Resumé

Artiklen præsenterer en undersøgelse af, hvordan tegninger kan anvendes i samtalen med børn, som har sproglige vanskeligheder. Det er en undersøgelse af, hvordan tre seksårige drenge med Developmental Language Disorder (DLD) beskriver og illustrerer tanker og forestillinger omkring deres sproglige færdigheder. Der anvendes interviews (samtaler) og tegninger, hvor børnene tegner et selvportræt og derefter tegner sig selv, når de taler med andre. Da børnene med DLD har receptive og produktive sproglige vanskeligheder, giver børnetegningerne dem mulighed for at udtrykke følelser og forestillinger på anden vis end verbalt. I casebeskrivelserne indgår oplysninger om børnenes sproglige færdigheder fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og forfatterens observationsnoter. Børnetegningerne og samtalerne belyses og analyseres samlet for hvert barn med et ”meaning making”- perspektiv og et psykoanalytisk perspektiv, da fokus ikke blot er på det konkrete verbale.

Publiceret

2022-02-10

Citation/Eksport

Esbensen, A. (2022). Hvilke forestillinger har børn med sproglige vanskeligheder om deres sproglige færdigheder? Array. Psyke & Logos, 42(2), 208–229. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/131123