Psykoterapeutisk rehabilitering af forældre til unge med anoreksi

Et casestudie

Forfattere

  • Anne Maj Nielsen

Nøgleord:

kybernetisk psykoterapi, rehabilitering, forældre til syge børn og unge, anoreksi, systemteori, fænomenologi

Resumé

I artiklen beskriver jeg i autoetnografisk narrativ et caseeksempel på, hvordan børns og unges alvorlige sygdom kan påvirke forældres trivsel og psykiske tilstand, og hvordan psykoterapi med forældre kan bidrage til rehabilitering med betydning for deres livskvalitet, ressourcer som forældre og dermed for den syge. Enlige forældre er særligt udsatte for at blive nedslidt ved børns alvorlige sygdom, og caseeksemplet er fire års kybernetisk psykoterapi med en enlig mor til en teenagedatter med anoreksi. Caseeksemplet udfolder jeg dels i kybernetisk systemperspektiv med fokus på dynamikker og forandringer i forælderens og den syge unges situation mellem familie- og behandlingssystemer og dels med fænomenologisk fokus på intra- og interpersonelle ofte ubevidste levede erfaringer, motiver, standarder og dynamikker og deres betydning for handlemuligheder i situationen. Sygdoms- og behandlingsforløbet medførte langvarige forandringer hos moderen – livet blev udspændt mellem angst og håb, med lav stresstærskel, udmattelse, ensomhed og sorg. Arbejdet i terapien gav mulighed for selvregulering gennem forståelse af egne behov og standarder for motiverende omsorg og omsorgsfuld kontrol i behandling af datterens sygdom og ressourcer til selvorganisering med forandring i betydningsfulde familierelationer og muligheder i forhold til behandlingssystemet.

Publiceret

2022-02-10

Citation/Eksport

Nielsen, A. M. (2022). Psykoterapeutisk rehabilitering af forældre til unge med anoreksi: Et casestudie. Psyke & Logos, 42(2), 146–169. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/131119