Resonans og ubevidst intelligens i menneskefagenes institutionsliv

– dynamiske supramodale processer i professionelles og børns samspil og udvikling

  • Anne Maj Nielsen
Nøgleord: resonans, ubevidst intelligens, supramodale processer, interpersonelle samspil, selvregulering

Resumé

Hvordan kan vi teoretisk begribe og forstå ubevidste dynamikker og ubevidst intelligens med betydning for kommunikation og udvikling i menneskefagenes institutionsliv? Ubevidste procesdynamikker skitseres i integrativt teoriperspektiv, hvor kropslig hukommelse og ubevidst intelligens indgår kreativt i selvregulering og selvorganisering af bevidsthedssystemet, der omfatter forskellige bevidsthedsformer og kompleksitetsniveauer, intra-subjektive og inter-subjektive bevidsthedsfelter, og er forviklet med sociokulturelle betydningssystemer. Perspektivet integrerer fænomenologisk teori om det dynamisk ubevidste med kybernetisk netværkspsykologisk teori om bevidsthed som emergerende kybernetisk informationsnetværk og illustreres med to eksempler på bevidsthedsdynamikker med betydning i institutionsliv.

Publiceret
2020-08-06
Citation/Eksport
Nielsen, A. (2020). Resonans og ubevidst intelligens i menneskefagenes institutionsliv. Psyke & Logos, 41(1), 196-215. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/121516