Relationskompetence fra læreruddannelse til praksis

– en longitudinel undersøgelse

  • Anne Maj Nielsen
  • Per Fibæk Laursen
Nøgleord: relationskompetence, deltagelse, læring, trivsel, skole

Resumé

Pædagogisk relationskompetence er de sidste 20 år blevet centralt i debatten om læreres og pædagogers uddannelse og arbejde. Interessen for relationskompetence har været kritiseret for at fjerne læreres opmærksomhed fra det faglige indhold og for at orientere lærere mod individuelle elevers psykiske tilstande frem for mod klassefællesskabet. Vi afviser denne kritik på baggrund af en longitudinel undersøgelse af et udviklingsprojekt på læreruddannelsen i Aarhus, VIA, hvor man gennem fire år arbejdede med at udvikle de studerendes relationskompetence. Undersøgelsens resultater viser, hvordan arbejde med relationskompetence i praksis kan bidrage til deltagelse, læring og trivsel i skolens fællesskaber.

Publiceret
2020-08-06
Citation/Eksport
Nielsen, A., & Laursen, P. (2020). Relationskompetence fra læreruddannelse til praksis. Psyke & Logos, 41(1), 195-214. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/121515