Hvordan oplever pædagoger Professionel Egenomsorg i institutionslivet?

En eksplorativ undersøgelse af, hvordan Professionel Egenomsorg viser sig i pædagogers arbejde i dagtilbud

  • Freja Filine Petersen
Nøgleord: Professionel Egenomsorg, omsorg, fænomenologi, dagtilbud

Resumé

Interessen for self-compassion er stigende inden for det pædagogiske område, men studier, der undersøger, hvordan pædagoger oplever at rette omsorg mod dem selv, og hvilken betydning det får for institutionslivet, er sparsom. Artiklen her undersøger, hvordan 24 pædagoger, der har deltaget i et sammensat kursusforløb, oplever fænomenet Professionel Egenomsorg, og hvordan det viser sig i deres arbejde. Data er indsamlet som gruppe – og individuelle interviews samt deltagernes nedskrevne beskrivelser, som danner udgangspunkt for en fænomenologisk inspireret analyse. Karakteristisk for fænomenet er, at det forbindes med en intentionel perception af egen-kroppen, som øger mulighederne for ændrede attituder i det levede samspil med børn og kollegaer. I et kropsfænomenologisk inspireret perspektiv diskuteres analysens fund, med henblik på at bidrage til en nuanceret forståelse af fænomenet, og hvordan det influerer på både børn og voksnes institutionsliv.

Publiceret
2020-08-06
Citation/Eksport
Petersen, F. (2020). Hvordan oplever pædagoger Professionel Egenomsorg i institutionslivet?. Psyke & Logos, 41(1), 177-194. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/121514