Fængselsoptegnelser – refleksioner over følelser-som-data

Forfattere

  • Søren Walther Nielsen

Nøgleord:

resocialisering, etnografi, følelser, diskurs, retraumatisering

Resumé

Artiklen undersøger følelsesdata i spændingsfeltet mellem diskurser og praksisser knyttet til resocialisering af den forvaringsdømte Sverre2. Det empiriske materiale er bygget op over samtaler i fængslet, hvor Sverre redegør for sit turbulente liv og de forandringer, fængselsopholdet har medført. Den etnografiske undersøgelse berører tillige, hvordan forskeren selv påvirkes under feltarbejdet. Den inkluderer teoretiske og metodiske refleksioner over forskerens vidensposition, både hvad angår det at repræsentere andres livserfaringer og livsomstændigheder og det at forholde sig til egne psykiske belastninger og reaktioner. Artiklen rummer eksempler på dialogisk samarbejde og selvanalyse, hvor det følelsesmæssige indgår på linje med andre kilder til primære data og indtager en særlig plads, når der fokuseres på, hvad der er betydnings- og meningsfuldt for deltagerne i felten.

Downloads

Publiceret

2020-08-06

Citation/Eksport

Nielsen, S. W. (2020). Fængselsoptegnelser – refleksioner over følelser-som-data. Psyke & Logos, 41(1), 105–118. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/121509