Hva slags kriminalomsorg fengsles barn og unge i?

En studie av de norske ungdomsenhetene

Forfattere

  • Elisabeth Fransson

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v41i1.121508

Nøgleord:

ungdomsenheter, endringsarbeid, kriminalomsorg, miljøterapi, institusjonskulturer

Resumé

De norske ungdomsenhetene er organisert under kriminalomsorgen. Institusjonene fengsler barn og unge mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig kriminalitet. FNs barnekonvensjon skal, sammen med straffegjennomføringsloven og miljøterapeutiske prinsipper, legge rammene for et sammenhengende og helhetlig læringsmiljø. I artikkelen brukes begrepene fengselsarkitektur, carceral TimeSpace og berøring som analytiske redskaper for å tydeliggjøre arbeidet i enhetene. Materialet bygger på en fengselsetnografisk studie som har pågått fra 2013 til 2018.2 Artikkelen viser at ungdomsenhetene i praksis er høysikkerhetsfengsler. At denne typen institusjonstypologi får betydning for måten de ansatte klassifiserer barna og ungdommenes problemer og dermed sitt arbeid på, og at de to institusjonene har løst oppgaven med å skape helhetlige og sammenhengende læringsmiljøer på ulike måter. Studien har empirisk relevans i nordisk sammenheng hvor det for tiden diskuteres hva samfunnet skal gjøre med barn og unge som begår alvorlig kriminalitet, hva den kriminelle lavalder skal være, og hvor forholdet mellom barnevern og kriminalomsorg igjen settes på dagsordenen. Artikkelen vurderes som aktuell i utdanningen av fengselsbetjenter, for studenter i helse- og sosialfag samt for lærere og terapeuter som arbeider med barn og unge i kriminalomsorgen.

Downloads

Publiceret

2020-08-06

Citation/Eksport

Fransson, E. (2020). Hva slags kriminalomsorg fengsles barn og unge i? En studie av de norske ungdomsenhetene. Psyke & Logos, 41(1), 91–104. https://doi.org/10.7146/pl.v41i1.121508