Håndtering af vanskelige skolesituationer

  • Christina Holm Poulsen
Nøgleord: skolevanskeligheder, børnefællesskaber, deltagelse, samarbejde, betingelser

Resumé

Artiklen beskæftiger sig med læreres betingelser for at håndtere skolens mangesidede opgave og arbejde med de situationer, hvor børn kommer i skolevanskeligheder. Når børn inddeles i årgangsopdelte klasser, får det ofte den betydning, at læreren står alene i konkrete undervisningssituationer og derved alene skal håndtere de mange udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til skolens opgave. Nogle situationer kan forekomme så vanskelige og fastlåste, at de fører til gensidig afmagt og opgivelser blandt børn og voksne. Ved at analysere en anden skoles organiseringsform illustreres det i artiklen, hvordan lærerne på denne skole har andre betingelser og muligheder for at håndtere vanskelige skolesituationer. I den forbindelse ser det ud til, at rådighed til at samarbejde og organisere på fleksible måder gør det muligt at igangsætte processer, der skaber nye forståelser og deltagelsesmuligheder for børn i vanskeligheder.

Publiceret
2020-08-06
Citation/Eksport
Poulsen, C. (2020). Håndtering af vanskelige skolesituationer. Psyke & Logos, 41(1), 57-69. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/121505