Forskydning af problematikker

– om børns overgang fra børnehave til skole

  • Anja Hvidtfelt Stanek
Nøgleord: historisk blik, børnehaveklasse, forskole, overgang, skoleforberedelse

Resumé

I denne artikel vises det analytisk, hvordan forskellige parter på forskellige niveauer og måder bidrager til den samfundsmæssige udvikling, hvori børn præsenteres for skolen og skolens disciplinering og faglighed tidligere og tidligere. Den samfundsmæssige udvikling analyseres som forbundet til både professionskampe og intentioner om at hjælpe både børn og deres professionelle voksne på vej i øgede krav om at levere dygtigere samfundsborgere hurtigere. En ambition om at hjælpe børn hurtigere og bedre på vej fremanalyseres som en slags nedadgående spiral hele vejen nedad i (uddannelses)systemet. Artiklen har særligt fokus på den historiske udvikling af forskoleordninger som overgangsstøtte til børns start i skole. Artiklen præsenterer et historisk blik på begrundelserne for etablering og udviklingen af børnehaveklassen og analyserer herfra begrundelser for, at der i dag i stigende grad indføres forskellige forskoleordninger til børnehaveklassen og skoleforberedelse i børnehaverne.

Publiceret
2020-08-06
Citation/Eksport
Stanek, A. (2020). Forskydning af problematikker. Psyke & Logos, 41(1), 39-56. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/121504