Indledning: Institutionsliv

  • Ole Steen Kristensen
  • Anne Maj Nielsen

Resumé

Dette temanummer indeholder 12 artikler, der tager fat på aktuelle problemstillinger
i sociale institutioner i dag. Temanummerets artikler kan grupperes
i tre dele: artikler om institutionsliv, om transition til et selvstændigt voksenliv
og artikler om professionelles refleksioner over deres arbejde.

Publiceret
2020-08-06
Citation/Eksport
Kristensen, O., & Nielsen, A. (2020). Indledning: Institutionsliv. Psyke & Logos, 41(1), 5-13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/121502
Sektion
Introduktion