Social kognition i et udviklingsperspektiv: Theory of mind og emotionsforståelse

Forfattere

  • Patrick K. Bender

Nøgleord:

Socialkognitiv udvikling, Theory of Mind, Emotionsforståelse

Resumé

Denne artikel har til formål at give en kort introduktion til social kognition ved at gennemgå nogle af hovedfundene inden for litteraturen om menneskers socialkognitive udvikling. Social kognition defineres som det at forstå menneskelige interaktioner og adfærd på basis af underliggende mentale og emotionelle tilstande. Med hovedvægt på adaptive sociale forhold illustreres vigtigheden af velfungerende socialkognitive færdigheder for børns udvikling. To centrale områder, nemlig Theory of Mind (ToM) og emotionsforståelse, introduceres og vigtige milepæle i udviklingen af disse evner opsummeres. Prominente teorier om udviklingen af social kognition bliver skitseret og diskuteret. Reviewet berører desuden kort forløberne til socialkognitive færdigheder i barndommen, atypisk udvikling for autistiske og døve børn samt udviklingen af avanceret social kognition i ungdomsårene og voksenalderen.

Downloads

Publiceret

2019-12-16

Citation/Eksport

K. Bender, P. (2019). Social kognition i et udviklingsperspektiv: Theory of mind og emotionsforståelse. Psyke & Logos, 40(2), 169–188. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/117816