Socialkognitive vanskeligheder hos patienter med depression

Forfattere

  • Nicolai Ladegaard

Nøgleord:

Socialkognitive vanskeligheder, Depression

Resumé

Depression er en hyppigt forekommende psykisk lidelse, som forbindes med en lang række psykiske og fysiske symptomer. Disse symptomer kan påvirke dagligdagen i væsentlig grad og er typisk kendetegnet ved sænket stemningsleje, nedsat lyst eller interesse samt nedsat energi og øget trætbarhed. En stor andel af personer med en depressiv lidelse oplever ydermere udtalte vanskeligheder inden for det sociale domæne. For enkelte psykiatriske lidelser er sociale og interpersonelle vanskeligheder selvstændigt medregnet som et diagnostisk kriterium; fx inden for autismespektrumforstyrrelser. Dette er ikke tilfældet for depression, der ikke desto mindre ofte er kendetegnet ved betydelige og fremtrædende vanskeligheder inden for det samme domæne. Personer ramt af depression isolerer sig, oplever mindre glæde, og ofte udspiller der sig et større konfliktniveau i kontakten med deres nærmeste (Hirschfeld et al., 1999; Weightman, Knight, & Baune, 2019). Den deprimerede persons sociale vanskeligheder er belastende i sig selv og øger samtidig risikoen for tab af social støtte, hvilket i sig selv kan udgøre en barriere for bedring i tilstanden. Det er bl.a. af disse grunde vigtigt at opnå indsigt i de kognitive mekanismer, der kan ligge til grund for hhv. adaptiv og maladaptiv social adfærd. Kognitiv svækkelse optræder typisk også i forbindelse med en depressiv episode, og talrige studier har dokumenteret vanskeligheder inden for en række kognitive domæner, herunder psykomotorisk tempo, opmærksomhed, hukommelse, indlæring og eksekutive funktioner (Rock, Roiser, Riedel, & Blackwell, 2013). Socialkognitive vanskeligheder er anerkendt som et fremtrædende symptom ved en række psykiske lidelser, herunder autismespektrumforstyrrelser og skizofreni (Fernandes, Cajão, Lopes, Jerónimo, & Barahona-Corrêa, 2018). I hvilket omfang samme type af deficits ligeledes er af betydning ved depression, har igennem en årrække stået mindre klart. Der er dog nu en voksende anerkendelse af socialkognition som et værdifuldt konstrukt i forståelsen af kognitive forstyrrelser ved depression og i forbindelse med velkendte psykosociale vanskeligheder ved samme. En introduktion til socialkognition vil blive givet i det følgende efterfulgt af en præsentation af fund inden for unipolar depressiv lidelse.

Downloads

Publiceret

2019-12-16

Citation/Eksport

Ladegaard, N. (2019). Socialkognitive vanskeligheder hos patienter med depression. Psyke & Logos, 40(2), 142–154. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/117813