Intranasal oxytocin til behandling af Theory of Mind-vanskeligheder hos patienter med skizofreni

Forfattere

  • Laura Emilie Schmidt

Nøgleord:

Skizofreni, Theory of Mind, Oxytocin, Socialkognitive vanskeligheder

Resumé

Baggrund: Den psykiatriske lidelse skizofreni er forbundet med socialkognitive vanskeligheder, især inden for domænet Theory of Mind (ToM), der er af væsentlig betydning for den sociale og samfundsmæssige funktionsevne. Neurohormonet oxytocin, OT, som bl.a. har betydning for tilknytningsadfærd, er blevet foreslået som en potentiel fremtidig behandling af de socialkognitive vanskeligheder, der ses ved skizofreni.
Formål: Dette review har til formål at undersøge effekten af intranasalt administreret OT på ToM hos patienter med skizofreni.
Metode: Der blev foretaget en fritekstsøgning i databaserne PubMed og Embase, og ud fra inklusions- og eksklusionskriterier blev seks RCT-studier, der sammenlignede OT med placebo, inkluderet. Den daglige OT-dosis var mellem 40 og 48 IU, og varigheden varierede fra en enkelt dosis til fire måneders behandling. ToM blev vurderet vha. tests ved undersøgelsesstart samt efter interventionen.
Resultat og konklusion: Der blev ikke fundet signifikant effekt af OT på ToM sammenlignet med placebo i de inkluderede studier. Der er behov for yderligere belysning af OT’s virkningsmekanisme mht. social kognition samt interaktioner med antipsykotika.

Downloads

Publiceret

2019-12-16

Citation/Eksport

Schmidt, L. E. (2019). Intranasal oxytocin til behandling af Theory of Mind-vanskeligheder hos patienter med skizofreni. Psyke & Logos, 40(2), 125–141. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/117812