Kan man tale om skizofreni i remission uden også at tale om (social)kognition?

Forfattere

  • Thea Reinholdt Jacobsen

Nøgleord:

Skizofreni, Remission, Socialkognition, Kognition

Resumé

Baggrund: Skizofreni er omkostningsfuld for det ramte individ såvel som for samfundet. I forbindelse med en debat om, hvorvidt man skal kunne erklæres rask fra psykiatriske diagnoser, efterspørges fra politisk side en definition af diagnosen skizofreni i remission. Metode: Via søgning i PubMED, PsycINFO og Embase er fem reviews, indeholdende kritisk analyse af og forskning baseret på The Remission in Schizophrenia Working Groups (RSWG)-konsensuskriterier, inkluderet i nærværende litteraturstudie. Resultater: Remission er en midlertidig tilstand, defineret ved symptomreduktion i kernesymptomer, såsom vrangforestillinger og hørelseshallucinationer. RSWG-kriterierne er valide og anvendelige i forskning og klinisk praksis. Remissionsrater varierer på tværs af studier (17-88 %). Tidlig behandlingsrespons, sværhedsgraden af symptomer ved baseline, præmorbidt funktionsniveau, varighed af ubehandlet psykose og medicincompliance udgør prædiktorer for remission. Remission er associeret med øget funktionsniveau, men ikke ensbetydende hermed. Diskussion: På baggrund af massiv evidens diskuteres det, hvorvidt det giver mening at tale om remission uden samtidig at inkludere kognition og socialkognition, der i modsætning til kernesymptomerne korrelerer højt med funktionsniveau.

Downloads

Publiceret

2019-12-16

Citation/Eksport

Reinholdt Jacobsen, T. (2019). Kan man tale om skizofreni i remission uden også at tale om (social)kognition?. Psyke & Logos, 40(2), 87–102. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/117808