Visuelle niveau 1-perspektivtagningsevner hos mennesker med skizofreni

Forfattere

  • Mia Ilsø Mahneke

Nøgleord:

Socialkognitive vanskeligheder, Skizofreni, Niveau 1-visuel perspektivtagning

Resumé

Evnen til at kunne vurdere, hvad der er visuelt tilgængeligt for andre mennesker, forsyner os med værdifuld information i sociale situationer. Socialkognitive vanskeligheder er gentagne gange blevet forbundet med skizofreni, og derfor har dette review som mål at opnå en bedre forståelse af evnen til at vurdere ikke-egocentriske visuelle Niveau 1-perspektiver hos mennesker med skizofreni. Niveau 1-visuel perspektivtagning (VPT-1) er ét af to niveauer af visuel perspektivtagning. Der blev udført en systematisk litteratursøgning efter publicerede videnskabelige artikler, og fem artikler opfyldte de opstillede inklusionskriterier. Studierne operationaliserede VPT-1 på vidt forskellige måder, hvilket afspejles i en høj diversitet i studiernes resultater. Overordnet kunne der findes en lille tendens til, at patienter sammenlignet med raske kontrolpersoner havde sværere ved at vurdere et perspektiv, som ikke var deres eget. Med det meget lille antal studier, der har haft fokus på dette område, er det dog på nuværende tidspunkt svært at sige noget entydigt om VPT-1 hos mennesker med skizofreni. De fremtidige studier skal fortsat have fokus på at undersøge, hvordan VPT-1 viser sig hos mennesker med skizofreni, da disse evner kan være essentielle i dannelsen af højere ordens socialkognitive processer.

Downloads

Publiceret

2019-12-16

Citation/Eksport

Ilsø Mahneke, M. (2019). Visuelle niveau 1-perspektivtagningsevner hos mennesker med skizofreni. Psyke & Logos, 40(2), 69–86. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/117807