Theory of Mind-subgrupper ved patienter med skizofreni

Forfattere

  • Vibeke Bliksted

Nøgleord:

Theory of Mind, Skizofreni, Autismespektrumforstyrrelser, Interpersonelle vanskeligheder

Resumé

Artiklen gennemgår den aktuelle viden om Theory of Mind (ToM)-vanskeligheder ved skizofreni med særligt fokus på subgrupper inden for denne patientkategori. Kun ganske få studier har direkte sammenlignet ToM-færdigheder hos mennesker med autismespektrumforstyrrelser og patienter med skizofreni. Flere metaanalyser har forgæves forsøgt at differentiere mellem de to patientgrupper, idet begge grupper af patienter har interpersonelle vanskeligheder. Det tyder på, at man i langt de fleste studier har sammenlignet en subgruppe af højt fungerende personer med autismespektrumforstyrrelser med en subgruppe af patienter med skizofreni med et mere kronisk sygdomsforløb. Inden for gruppen af patienter med skizofreni er der stor forskel på omfanget af ToM-vanskeligheder. Den aktuelle viden på området tyder på, at visse aspekter af negative symptomer er forbundet med mere udtalte ToM-vanskeligheder. Derimod er der ingen klar sammenhæng mellem ToM-vanskeligheder og psykotiske symptomer. Der er påvist mindre udtalte ToM-vanskeligheder hos patienter med hurtig remission. Men selv hos patienter, som tilsyneladende ikke havde ToM-vanskeligheder, har man påvist ændret hjerneaktivitet i det neurale mentaliseringsnetværk, hvilket tyder på, at patienterne er på mentalt overarbejde, når de interagerer socialt. Den aktuelle forskning indikerer behovet for, at patienter med skizofreni bør udredes for socialkognitive vanskeligheder, herunder ToM, med henblik på at kunne tilbyde den mest optimale behandlingsindsats.

Downloads

Publiceret

2019-12-16

Citation/Eksport

Bliksted, V. (2019). Theory of Mind-subgrupper ved patienter med skizofreni. Psyke & Logos, 40(2), 16–30. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/117804