Spirende voksne med risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner

Et feasibility-studie

Forfattere

  • Hanne Bruun Søndergaard Knudsen
  • Trine Pagh Pedersen
  • Preben Engelbrekt
  • Kristine Jensen de López

Nøgleord:

Risiko, Sorgreaktioner, Feasibility-studie

Resumé

Den begyndende voksenalder er ofte beskrevet som mulighedernes alder, men for unge voksne, der mister en forælder, kan denne tid være en markant udfordring. Nærværende studie havde til formål at undersøge og vurdere anvendeligheden (feasibility) af en manualiseret sorgterapi med otte unge voksne i risiko for kompliceret sorgreaktion. Terapien blev baseret på gruppeterapi med blandt andet brevskrivning som interventionsmetode. Studiet anvendte et før- og efterbehandlingsdesign, og resultaterne peger på positive ændringer på sorgsymptomer og symptomer på internalisering efter gruppeterapien. Resultaterne af deltagernes udbytte af gruppeterapien skal tolkes med forbehold pga. det lave deltagerantal, mens terapimetoden kan anses at være relevant for denne aldersperiode. Begrænsninger ved studiet, implikationer for sorgintervention med aldersgruppen samt fremtidig forskning og praksis diskuteres afslutningsvist.

Downloads

Publiceret

2019-07-16

Citation/Eksport

Knudsen, H. B. S., Pedersen, T. P., Engelbrekt, P., & Jensen de López, K. (2019). Spirende voksne med risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner: Et feasibility-studie. Psyke & Logos, 40(1), 165–182. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/115090