Børn og unges oplevelser af sorggruppeforløb

Forfattere

  • Lærke Darling Dueholm
  • Trine Pagh Pedersen
  • Stig Poulsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v40i1.115082

Nøgleord:

Børn, Unge, Gruppeterapi, Sorg

Resumé

Nærværende undersøgelse udforsker oplevelser af sorggruppeterapi hos børn og unge, som rapporterede negativ behandlingseffekt på symptomskalaen Inventory of Prolonged Grief. Kun få studier har undersøgt børn og unges egne oplevelser af sorggruppeintervention, og dette studie er efter vores viden det første til at undersøge oplevelserne heraf hos børn og unge med en negativ udvikling i sorgscores. Der blev gennemført fire semistrukturerede interview med børn og unge i alderen 11 til 15 år. Interviewene blev lydoptaget, transskriberet og analyseret i henhold til Interpretative Phenomenological Analysis. Resultaterne identificerer fire temaer: 1) Forsøg på at holde tabet på afstand førte til ophobet sorg, 2) At bevare forælderen, 3) Sekundære konsekvenser og 4) I kontakt med sorgen på anderledes vis. Resultaterne bliver diskuteret i lyset af sorgteorier og empiriske fund.

Downloads

Publiceret

2019-07-16

Citation/Eksport

Darling Dueholm, L., Pagh Pedersen, T., & Poulsen, S. (2019). Børn og unges oplevelser af sorggruppeforløb. Psyke & Logos, 40(1), 127–146. https://doi.org/10.7146/pl.v40i1.115082