Symptomer på vedvarende sorglidelse hos efterladte partnere

Hyppighed og risikofaktorer

Forfattere

  • Marie Lundorff
  • Dorthe Kirkegaard Thomsen
  • Maja Johannsen
  • Anette Damkier
  • Maja O’Connor

Nøgleord:

Vedvarende sorglidelse, VSL, Sorg, Efterladte partnere, Risikofaktorer, Frekvens

Resumé

Tabet af en ægtefælle medfører ofte en smertelig sorgproces. Et væsentligt mindretal udvikler imidlertid symptomer på vedvarende sorglidelse (VSL). Dette kan være særligt hyppigt hos mennesker, der mister deres partner efter et langt og vanskeligt sygdomsforløb, som det ofte er tilfældet i specialiseret palliativ pleje. Nærværende projekt undersøgte hyppigheden af og risikofaktorer for symptomer på VSL hos efterladte partnere til patienter, der op til deres død modtog specialiseret palliativ indsats fra Palliativt Team Fyn, Odense Universitetshospital.
Deltagerne (N = 182) udfyldte spørgeskemaer henholdsvis tre og syv måneder efter deres tab. Analyser viste, at tre måneder efter tabet udviste 55 % af deltagerne et forhøjet symptomniveau af VSL (score ≥29 på PG-13), mens andelen var faldet til 36 % syv måneder efter tabet. Desuden fandt vi, at en lav grad af positiv affekt og en høj grad af orientering mod tabet efter tre måneder samt det at være kvinde var statistisk signifikante risikofaktorer for symptomer på VSL syv måneder efter tabet. Resultaterne bekræfter, at efterladte partnere til patienter med komplicerede sygdomsforløb, som har krævet specialiseret palliativ indsats, er i højrisiko for udvikling af symptomer på VSL. Sundhedsvæsenet bør være særlig opmærksom på at tilbyde tilstrækkelig støtte til personer i denne befolkningsgruppe.

Downloads

Publiceret

2019-07-16

Citation/Eksport

Lundorff, M., Kirkegaard Thomsen, D., Johannsen, M., Damkier, A., & O’Connor, M. (2019). Symptomer på vedvarende sorglidelse hos efterladte partnere: Hyppighed og risikofaktorer. Psyke & Logos, 40(1), 104–126. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/115080