Risikofaktorer for kompliceret sorg: En systematisk gennemgang af den empiriske litteratur

Forfattere

  • Stephanie Schönhoff
  • Kristine Kahr Nilsson
  • Kristine Højlund Nørgaard
  • Kristine Jensen de López

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v40i1.113240

Nøgleord:

sorg, risikofaktorer, kompliceret sorg

Resumé

Baggrund: Forskning i risikofaktorer for kompliceret sorg er et centralt anliggende i sorgpsykologien, da det har implikationer for forebyggende og tidlig indsats overfor særligt udsatte sørgende. Inden for sorgforskningen har forskellige typer af studier undersøgt faktorer, der relaterer sig til kompliceret sorg. Det er dog primært prospektive studier, som igennem etablering af en tidsmæssig sammenhæng kan give indsigt i risikofaktorer, bidrager til udvikling af kompliceret sorg. Nærværende review blev udført med det formål at afdække den eksisterende viden om risikofaktorer for kompliceret sorg igennem en systematisk gennemgang af den empiriske litteratur.


Metode: Søgninger efter relevante studier blev udført i databaserne PsycNET og PubMed. Relevante studier blev inkluderet, hvis de undersøgte mindst én risikofaktor for kompliceret sorg, anvendte et prospektivt forskningsdesign samt benyttede standardiserede assessmentmetoder til måling af kompliceret sorg.

Resultater: I alt blev 18 studier inkluderet. En syntese af disse studier viste, at risikofaktorer for kompliceret sorg relaterer sig til følgende temaer: involvering i  sygdomsforløbet, mangel på social støtte i sygdomsforløbet, depression eller sorgsymptomer før tabet, oplevelsen af tabet som uventet eller traumatisk,
relationen til afdøde, afhængighed til afdøde, usikker tilknytning, uvirkelighedsfølelse, rumination og oplevelsen af tabet som centralt for den sørgendes identitet og livshistorie.


Konklusion: Nærværende gennemgang af den empiriske litteratur giver indblik i hvilke sørgende, der særligt er i risiko for at udvikle kompliceret sorg. Denne viden kan bidrage til muligheden for en tidlig opsporing af udsatte sørgende, som potentielt vil kunne profitere af psykologiske behandlingsformer.

Downloads

Publiceret

2019-04-08

Citation/Eksport

Schönhoff, S., Nilsson, K. K., Nørgaard, K. H., & de López, K. J. (2019). Risikofaktorer for kompliceret sorg: En systematisk gennemgang af den empiriske litteratur. Psyke & Logos, 40(1), 84–103. https://doi.org/10.7146/pl.v40i1.113240