Unges sorg

En fænomenologisk undersøgelse af teenagere der mister en forælder

Forfattere

  • Ole Michael Spaten

Nøgleord:

sorg, fænomenologi, unge og sorg, identitetsdannelse, identitet

Resumé

Formålet med nærværende fænomenologiske studie af tre unges livsverden er at belyse hvilken betydning, erfaringer med at miste en forælder giver i forhold til de unges liv, identitet og identitetsdannelse. To unge kvinder og en ung mand i alderen 20-30 år – der alle har mistet deres forældre i teenageårene – blev interviewet ud fra en interviewguide bygget op fra bunden. Interviewene var semi-strukturerede, de blev digitalt optaget og efter transskription underkastet den fortolkende-fænomenologiske analyse (IPA). Resultatet viste fire hovedtemaer: 1. Håndteringen af sorgprocessen – forsinkelsen; 2. Oplevelsen af et fragmenteret selv; 3. Ekstern hjælp – “mig selv” i fokus; 4. En ny vej fremtræder. Disse temaer præsenteres i artiklen, og efterfølgende diskuteres undersøgelsens fund på baggrund af aktuelle diskurser, “emergent adulthood” og andre empiriske og teoretiske perspektiver. At miste en forælder i ungdomsårene indvirker dybt på unges liv og identitet.
Begrænsninger ved studiet præsenteres til slut.

Downloads

Publiceret

2019-04-08

Citation/Eksport

Spaten, O. M. (2019). Unges sorg: En fænomenologisk undersøgelse af teenagere der mister en forælder. Psyke &Amp; Logos, 40(1), 16–37. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/113237