Sprogforståelse og kognitiv processering hos børn med hørenedsættelse

  • Annette Esbensen
Nøgleord: Hørenedsættelse, sprogforståelse, børn, kognitiv processering

Resumé

Artiklen præsenterer en undersøgelse af sprogforståelse, opmærksomhed og arbejdshukommelse hos danske børn med
hørenedsaettelse, børn med specifikke sprogforstyrrelser og typisk udviklede børn i alderen 7 til 12 år. Hovedformålet er at belyse sprog og kognition hos børn med hørenedsaettelse, hvor særligt input og processering er centrale aspekter. Det er afgørende for tilrettelæggelsen af interventioner, at det belyses hvorvidt det enkelte barns sprogforstyrrelse er inputbetinget (f.eks. med relation til nedsat hørelse) og/eller processeringsbaseret (f.eks. med relation til arbejdshukommelse eller opmærksomhed). Forskningslitteraturen beskriver, at de sproglige udfordringer, som vi kan se hos nogle børn med hørenedsættelse, kan ligne de sprogforstyrrelser, som vi kan se hos børn med specifikke sprogforstyrrelser. Undersøgelsen er designet
som et tværsnitsstudie og inkluderer 16 børn med meget let til svær hørenedsættelse, 11 børn med specifikke sprogforstyrrelser
samt 25 typisk udviklede børn.

Publiceret
2019-02-11
Citation/Eksport
Esbensen, A. (2019). Sprogforståelse og kognitiv processering hos børn med hørenedsættelse. Psyke & Logos, 39(2), 148-168. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112420