Kroppe, bøger og skærme: Læsningens materialitet

  • Jesper Aagaard
Nøgleord: bøger, e-bøger, læsning, trykte bøger

Resumé

På trods af en eksplosiv vlkst i udbuddet af e-bøger, fortsætter den trykte bog med at være mange menneskers foretrukne valg. Hvordan skal vi forklare denne vedvarende popularitet? Formålet med denne artikel er at undersøge dette spørgsmål. Først diskuteres en kognitiv tilgang, der primært forstår læsning som
en visuel proces. Problemet med dette rent visuelle fokus er dog, at læsemediernes betydning undervurderes. Derfor introducerer denne artikel en postfænomenologisk tilgang, der tager udgangspunkt i vores kropslige brug af teknologiske genstande. Denne tilgang åbner for analyser af, hvordan læsemedier former,
præger eller medierer vores læseoplevelser. Dernæst introduceres Anne Mangens forskning, som viser, at trykte bøger
inviterer til vedvarende fordybelse og indlevelse, mens skærme frister til flygtig og oversigtsorienteret læsning. Slutteligt diskuteres denne pointe “indefra”: Er denne dynamik forårsaget af læsemediernes materielle affordances, eller kan der være tale om tillærte vaner?

Publiceret
2019-02-11
Citation/Eksport
Aagaard, J. (2019). Kroppe, bøger og skærme: Læsningens materialitet. Psyke & Logos, 39(2), 133-147. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112419