Selvrapporterte leseferdigheter blant unge voksne i Norge

  • Lise Øen Jones
  • Arve E. Asbjørnsen
Nøgleord: læsefærdigheder, unge, selvrapportering, læsning

Resumé

I denne studien undersøker vi hvordan unge innsatte og studenter rapporterer sine leseferdigheter med selvrapporteringsinstrumentet Spørreskjema for lesevansker hos voksne (SLV), og videre om skjemaet kan brukes til å identifisere deltagere som rapporterer at de har en dysleksidiagnose. SLV er en norsk tilpasning av instrumentet Adult Reading Questionnaire (ARQ) utviklet av Snowling, Dawes, Nash, & Hulme (2012). I denne studien er det første gang SLV rapporteres fra en studentpopulasjon (n=151) og sammenlignes med data fra et utvalg innsatte (n=210) i norske fengsel. Resultatene viser at SLV kan identifisere unge voksne med dyslektiske vansker med tilfredsstillende
spesifisitet og sensitivitet, og kan vaere et valid og reliabelt instrument i en tidlig utredningsfase.

Publiceret
2019-02-11
Citation/Eksport
Jones, L., & Asbjørnsen, A. (2019). Selvrapporterte leseferdigheter blant unge voksne i Norge. Psyke & Logos, 39(2), 114-132. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112418