Børns læseforståelse forbedres ikke ved arbejdshukommelsestræning: En systematisk forskningsoversigt

  • Hanne B. Søndergaard Knudsen
  • Kristine Jensen de López
Nøgleord: læsning, læseforståelse, arbejdshukommelse, forskning

Resumé

At kunne læse og forstå det, man læser, er en kompleks proces, som tager børn mange år at mestre. For de fleste børn er det let at forstå, hvad de læser, mens andre børn har svært ved det. Til denne artikel blev det undersøgt, hvorvidt arbejdshukommelsestræning kan styrke børns læseforståelse. Der præsenteres
resultater fra en systematisk søgning af publiceret forskningslitteratur om arbejdshukommelsestræning med computerbaserede
og ikke-computerbaserede træningsprogrammer, der har til hensigt at styrke læseforståelsen. Der blev identificeret i alt ni studier. Der sås forskellige metodiske problemer i de identificerede studier, og det konkluderes, at der ikke findes overbevisende evidens for, at typisk udviklede børn eller kliniske børnegrupper forbedrer deres læseforståelse efter at have deltaget i arbejdshukommelsestræning. Resultaterne diskuteres i relation til teorier om læseforståelse.

Publiceret
2019-02-11
Citation/Eksport
Knudsen, H., & de López, K. (2019). Børns læseforståelse forbedres ikke ved arbejdshukommelsestræning: En systematisk forskningsoversigt. Psyke & Logos, 39(2), 82-96. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112416