Undervisning i inferenser: Muligheder og begrænsninger

Forfattere

  • Carsten Elbro
  • Hanne Trebbien Daugaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v39i2.112415

Nøgleord:

inferens, læsning, børn

Resumé

Tekster kan ses som instrukser til læseren om at aktivere og kombinere baggrundsviden til et forestillingsindhold (en mental model). Sådanne kombinationer kræver inferenser, dvs. tankeslutninger. Denne artikel drejer sig om to forsøg med undervisning i inferenser i læsning. Det første forsøg involverede 236 11-årige norske elever. Det indførte grafiske modeller til at illustrere, hvilke oplysninger der kommer fra teksten, og hvilke der kommer fra læserens baggrundsviden. Den positive effekt
af forsøgsundervisningen på læseforståelsen var klokkeklar. Et andet forsøg omfattede 245 12-13-årige danske elever. Her var effekten langt mindre tydelig. Én vaesentlig forskel var, at den norske undersøgelse drejede sig om fagtekster modsat den mere skønlitterært prægede danske undersøgelse. Inferenser kan være en særlig udfordring i fagtekster, for fagtekster traekker i særlig høj grad på baggrundsviden, der ikke er almenmenneskeligt erfaret. Det er viden, som ikke sidder på rygmarven
eller følger automatisk med indlevelse, men som skal mobiliseres aktivt. Og det kan direkte undervisning bidrage til.

Downloads

Publiceret

2019-02-11

Citation/Eksport

Elbro, C., & Daugaard, H. T. (2019). Undervisning i inferenser: Muligheder og begrænsninger. Psyke & Logos, 39(2), 64–81. https://doi.org/10.7146/pl.v39i2.112415