Sprog- og læsestimulering i hjem, dagtilbud og skole

Støttetiltag med basis i forskning

  • Jørgen Frost
Nøgleord: sprogstimulering, læsestimulering, læsning, trivsel

Resumé

I denne tekst begynder vi med at drøfte, hvordan man kan skabe bedst mulig kulturel sammenhæng mellem hjem, dagtilbud og skole. Målet er at sikre et minimum af kongruens mellem hjem og institution, så børn ikke oplever så store forskelle, at det påvirker deres trivsel og tryghed. Dernæst præsenteres
forskning, som har vist veje for, hvordan sprogstimuleringen i hjem, dagtilbud og skole kan samordnes til bedst gavn for børnenes
udvikling. Samordningen gælder for både tale- og skriftsproget. Der advares mod den tiltagende testtradition i skolen, som betyder, at der f.eks. kan opstå en staerk kulturel ændring ved overgangen til skolen. Videre giver artiklen anvisninger til, hvordan en individualiseret laeseundervisning kan finde sted helt fra 0. klasse og til mellemtrinnet. Anvisningerne fokuserer på både det at lære at læse, at automatisere læsningen og desuden aktivt arbejde med læseforståelse.

Publiceret
2019-02-11
Citation/Eksport
Frost, J. (2019). Sprog- og læsestimulering i hjem, dagtilbud og skole. Psyke & Logos, 39(2), 27-44. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112413