Hundeassisteret pædagogik?

  • Tia G.B. Hansen
  • Camilla Frilund Torpe

Resumé

Skal man tro medierne, er hunde i skolen en fremragende ide, men hvad siger forskningen? Artiklen estimerer hundes udbre­delse i danske skoler, resumerer international forskning og retningslinjer vedrørende hundeassisteret pædagogik og foreslår anbefalinger for dansk brug. Undervejs defineres og lokaliseres dyreassisteret pædagogik som nyt forsknings- og praksisområde, og der gives konkrete eksempler på anven­delsesformer. Den empiriske undersøgelse tyder på, at omkring hver tiende danske skole har klasser, der anvender hunde. Lit­teraturgennemgangen viser, at der er forholdsvis godt belæg for læsehunde og for enkelte konkrete interventionsprogram­mer, men begrænset belæg for andre typer brug af hunde i skolen. Internationale erfaringer påpeger et behov for fokus på formålet med inddragelsen af hunden, velfærd for både dyr og mennesker, lærers og hundeførers kompetencer og standarder for god praksis. Det konkluderes, at der er en række udvikling­smuligheder for hundeassisteret pædagogik i danske skoler.

Publiceret
2018-02-07
Citation/Eksport
Hansen, T., & Torpe, C. (2018). Hundeassisteret pædagogik?. Psyke & Logos, 38(2), 226-253. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104017