Fra vi til jeg. At lede vej gennem sorg.

  • Louise Hjørngaard
  • Charlotte Glintborg

Resumé

Når ældre over 65 år mister en partner, mister de fleste også en mangeårig livsledsager. Dette tab medfører ofte store foran­dringer, der kan føre til eksistentielle og identitetsmæssige kriser eller få andre psykologiske konsekvenser, som for ek­sempel depression og angst. På trods af dette har under 10 % af danske plejecentre en handleplan for, hvordan man vejleder ældre gennem tabet af en partner. Til sammenligning har næsten alle daginstitutioner en handleplan til børn, der mister en forælder. Artiklen beskriver Preben på 92 år, Lone på 83 år og Bodil på 87 år, der alle har mistet deres partner. Case-beskrivelserne er udarbejdet på basis af semistrukturerede in­terviews. Diskursanalyser, der trækker på positionerings- og identitetsteori, anvendes til at undersøge selvkonstruktioner efter tab af en nærtstående relation. Analysen viser, at ældres identitetskonstruktion er afhængig af deres partner, og at de savner nye og meningsfulde positioner i samfundet for at kunne rekonstruere deres identitet efter tabet, samt at der er en man­glende forståelse og anerkendelse af deres sorg fra omgivels­erne.

Publiceret
2018-02-07
Citation/Eksport
Hjørngaard, L., & Glintborg, C. (2018). Fra vi til jeg. At lede vej gennem sorg. Psyke & Logos, 38(2), 159-178. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104014