Sundhedsfaglig supervision - et samtaleunivers

Forfattere

  • Eva Just
  • Else Marie Skadborg

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v38i2.104012

Resumé

Artiklen handler om sundhedsfaglig supervision, som er en uddannelse, som startede for ca. 25 år siden og har medført mange tilbud om supervision i sundhedsfaglig praksis. Ar­tiklens formål er at beskrive, hvordan de sundhedsfaglige su­pervisorer arbejder i dag, belyst via litteratur og fire gruppein­terviews af 14 supervisorer samt litteratur relateret til de te­maer, der viste sig i interviews. Undersøgelsen viser, at kende­tegn ved den gode samtale er vigtigt i alle former for møder, fx rammesætning, positionering, nysgerrighed, indlevelse, pers­pektivbevidsthed, aktiv lytning og spørgsmål. Supervisorerne bruger deres kompetencer i forskellige sammenhænge, som kan være supervision, uddannelse, teamrefleksion, mødeledelse, debriefing og samtaler med patienter og pårørende.

Downloads

Publiceret

2018-02-07

Citation/Eksport

Just, E., & Skadborg, E. M. (2018). Sundhedsfaglig supervision - et samtaleunivers. Psyke & Logos, 38(2), 112–133. https://doi.org/10.7146/pl.v38i2.104012