Tilbagetrækning i psykoseterapi, modoverføring og behovet for supervision

  • Anne Birgitte Døssing

Resumé

I denne artikel tager jeg udgangspunkt i nogle bestemte aspek­ter af psykoterapi med psykotiske patienter, som kan medføre særlige udfordringer for det terapeutiske arbejde, set i et psykodynamisk perspektiv og hovedsageligt ud fra en teoretisk tilgang. Disse aspekter vedrører den form for tilbagetrækning, som af John Steiner beskrives som "psykisk tilbagetrækning", og som medfører ikke kun en tilbagetrækning fra patientens side, men som også risikerer at vække reaktioner hos omgivels­erne, der forstærker tilbagetrækningen.

Aspekter af modoverføring og projektiv identifikation skal inddrages som en måde at belyse nogle af de vanskeligheder på, som terapeuten kan møde i sit terapeutiske arbejde med patienter præget af psykisk tilbagetrækning. Modoverføring og projektiv identifikation kan her udgøre en væsentlig forståelses­ramme for dele af den emotionelle kommunikation mellem ter­apeut og patient, som kan være vigtig at være opmærksom på, måske særligt når den terapeutiske relation trues af brud og trusler om ophør af det terapeutiske arbejde.

Fokus på skabelse af kontakt, tålmodighed og refleksioner over modoverføring og projektiv identifikation i relation til patientens kommunikation skal til sidst belyses i forhold til behovet for supervision. Supervision kan have mange funktion­er, men skal her anskues i forhold til arbejdet med feltet af projektive identifikationer og modoverføring, som til dels kan sættes ind i en meningsfuld sammenhæng med patientens kom­munikation - med det formål at forstå patienten bedre og bev­are en empatisk balance mellem identifikation og separation.

Publiceret
2018-02-07
Citation/Eksport
Døssing, A. B. (2018). Tilbagetrækning i psykoseterapi, modoverføring og behovet for supervision. Psyke & Logos, 38(2), 93-111. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104011