Muligheder og udfordringer i kognitiv adfærdsterapeutisk gruppesupervision

Forfattere

  • Krista Straarup

Resumé

Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppesupervision(KAT-GS) er et udbredt supervisionsformat, der anvendes i en række sammen­hænge, bl.a. i private kognitive klinikker, i behandlingspsyki­atrien, i manualbaserede forskningsprojekter og i formalisere­de uddannelser af kognitive adfærdsterapeuter. Sammenlignet med individuel kognitiv adfærdsterapeutisk supervision (KAT-S) er KAT-GS forbundet med en række muligheder og udfordringer. Den enkelte supervisionsgruppe rummer som udgangspunkt et væld af klientcases, terapeuterfaringer, teore­tiske og kliniske observationer samt interaktioner, ligesom gruppen er præget af den organisatoriske ramme, den er indle­jret i. Det illustreres, hvordan KAT-GS kan udøves på en måde, der afspejler virksomme læringsmetoder integreret med klas­siske principper og metoder i kognitiv adfærdsterapi som sokratisk dialog, caseformulering, hjemmearbejde m.m. Der præsenteres ideer til, hvordan supervisor kan organisere og strukturere supervisionsprocessen med henblik på at udnytte gruppens potentiale og sikre læring og erfaringsdannelse i gruppen og hos den enkelte supervisand. I artiklens sidste del sættes fokus på nogle af de særlige udfordringer, der kan blokere for at skabe et udviklende og kreativt læringsmiljø.

Downloads

Publiceret

2018-02-07

Citation/Eksport

Straarup, K. (2018). Muligheder og udfordringer i kognitiv adfærdsterapeutisk gruppesupervision. Psyke & Logos, 38(2), 69–92. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104010