Reparation af supervisionsalliancen - resultater fra en dansk undersøgelse

Forfattere

  • Anne Engholm Hedegaard

Resumé

I nærværende artikel fremlægges resultater fra en dansk un­dersøgelse af, hvad der kan bidrage til reparation af supervi-sionsalliancen i supervision af psykoterapi. Undersøgelsen er baseret på et mixed-methods-design. Samtlige supervisionsses-sioner fra en supervisionsgruppe på Universitetsklinikken i Aalborg videofilmes gennem et år. Efter hver session besvarer supervisor og supervisand the Brief Supervisory Alliance Scale, og herefter gennemføres separate Interpersonal Process Recall-interviews med supervisor og supervisand om udvalgte sessioner med mistanke om svækkelser på supervisionsallian-cen. Undersøgelsen viser, at reparation af supervisionsallian-cen er en proces, hvor bidrag hertil kan komme fra bl.a. super­visor, supervisand og evalueringsprocedurer. Desuden beskrives deltagernes oplevelser af, hvad der potentielt kunne have bidraget til reparation af alliancesvækkelserne, ligesom resultater angående udfaldet af de reparerende elementer fre­mlægges. Sidst diskuteres undersøgelsens resultater i forhold til tidligere forskning på området og undersøgelsens metode.

Downloads

Publiceret

2018-02-07

Citation/Eksport

Hedegaard, A. E. (2018). Reparation af supervisionsalliancen - resultater fra en dansk undersøgelse. Psyke & Logos, 38(2), 52–68. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104009