Supervisors forskellige roller ved supervision af noviceterapeuter

Forfattere

  • Birgitte Petersen

Resumé

Artiklen omhandler supervisors forskellige roller inden for rammen af supervisionen i Dansk Psykolog Forenings Praksis-kandidatordning. Ordningen var en uddannelsesmulighed for uautoriserede psykologer, som herved fik mulighed for at få erfaring med klienter i privat praksis med tilskud fra sy­gesikringen. Samtidig var dette et led i at opnå autorisation. Baggrunden for at etablere et forskningsprojekt om ordningen var, at der var visse dilemmaer i ordningen, blandt andet i forhold til supervisors forskellige roller. Undersøgelsesdata er indsamlet med udgangspunkt i den kvalitative metode og består af en række kvalitative interviews. Resultaterne af undersø­gelsen viser, at der er en række forhold i supervisionen, der skal være opfyldt, for at praksiskandidaterne oplever supervi­sionen som konstruktiv. I nærværende artikel vil der primært være fokus på betydningen af supervisors mange roller i rela­tion til supervisanden, hvilket stiller krav om et højt fagligt niveau hos supervisor, både hvad angår psykoterapeutfaglighed og det supervisionsfaglige kendskab.

Downloads

Publiceret

2018-02-07

Citation/Eksport

Petersen, B. (2018). Supervisors forskellige roller ved supervision af noviceterapeuter. Psyke &Amp; Logos, 38(2), 31–51. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104008