Indledning: Supervision og vejledning

Forfattere

  • Anne Birgitte Døssing
  • Birgitte Petersen
  • Charlotte Glintborg

Resumé

Mens der er tydelige forskelle mellem supervision og vejledning, er der også overlappende forhold. Supervision er oprindelig udviklet i de arenaer, hvor der foregår psykoterapeutisk behandling, og angives i både internatio­nale og nationale undersøgelser som værende et af de vigtigste bidrag til psykoterapeuters faglige udvikling og karrieremæssige udvikling (Rønne­stad & Orlinsky, 2005; Jacobsen & Nielsen, 2014). Vejledning er en indivi­duel eller kollektiv rådgivningsfunktion med det formål at støtte vejled-ningssøgende, typisk studerende, i at træffe egne beslutninger og udvikle egne faglige kompetencer. Supervision og vejledning kan samtidig siges at have det til fælles, at de begge beskæftiger sig med et mellemmenneskeligt forhold, hvor et bestemt emne, forløb eller udviklingsfokus er i centrum, og hvor rammer, muligheder, opfattelser af læring og refleksion samt forudsæt­ningerne for dette er væsentlige at forholde sig til.

Downloads

Publiceret

2018-02-07

Citation/Eksport

Døssing, A. B., Petersen, B., & Glintborg, C. (2018). Indledning: Supervision og vejledning. Psyke & Logos, 38(2), 5–10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104006